Aanbod

Gerichte behandeling door een breed aanbod aan therapieën, analyses en screenings.

Bij Beweegpunt staat de patiënt altijd centraal!

1. Manuele therapie

Waar algemene kinesitherapie stopt, gaat de manuele therapie verder. Er wordt op zoek gegaan naar de oorzaak van je pijn en bewegingsbeperking. Door mobilisaties en manipulaties worden stroeve gewrichten terug losgemaakt en pijn verminderd. Elke pijn is persoonlijk en daarom zoeken de therapeuten van Beweegpunt welke behandeling het meest efficiënt is voor uw aandoening of diagnose. De specifieke technieken die wij gebruiken zijn een combinatie van jarenlange praktijkervaring aangevuld met de laatste nieuwe bevindingen. De behandeling is uiteraard op maat van uw persoonlijk probleem zodat u stap voor stap opnieuw pijnloos kan bewegen. Meer info vindt u op: https://www.mathera.be/nl/content/voor-patienten

2. Sportkinesitherapie

Sportkinesitherapie richt zich op recreatieve en professionele sporters. Enerzijds wordt er gefocust op het behandelen van sportblessures en anderzijds gaan we bekijken hoe we deze kunnen voorkomen. Hierbij kijken we naar jouw biomechanica en die van jouw sport. Bij het opstellen van een revalidatieplan wordt zo naar jouw specifieke situatie en mogelijkheden gekeken zodat je herstel zo spoedig mogelijk kan verlopen. Het begrip FUNCTIONEEL trainen staat hier dan ook centraal.

3. Sportscreening

Bent u sporter of wilt u starten met sporten en wilt u zich beschermen tegen mogelijke letsels, dan kan u bij ons terecht om je te laten testen. Aan de hand van een zorgvuldig samengestelde testbatterij wordt uw spiercontrole, kracht, lenigheid, coördinatie, … getest. Deze screening zorgt ervoor dat we je minder sterke punten kunnen opsporen en de beïnvloedbare risicofactoren kunnen aanpakken. Dit doen we aan de hand van een preventief op maat gemaakt oefenprogramma. De specifieke individuele punten worden nadien opgevolgd door middel van follow-up sessies. Ook personen met een beroep met eenzijdige bewegingen en die hun lichaam willen beschermen tegen overbelasting zijn welkom voor deze test.

4. Loopanalyse

Recreant of ambitieuze wedstrijdloper? 5km of een marathon? Wat het doel ook is, een goeie loopstijl is van onschatbare waarde om enerzijds energie-efficiënt maar anderzijds ook met zo weinig mogelijk blessurerisico te lopen. Inhoud Consult 1: (30min - €70) - Intake (reden van de loopanalyse, persoonlijke doelstellingen, blessuregeschiedenis etc.) - Filmen looppatroon in het veld (buiten) Computer-analyse van de beelden door de therapeut Consult 2 (60min - €70): - Samen bekijken van de beelden - Bespreken analyse looptechniek en werkpunten - Extra testing indien nodig - Aanreiken looptechnische en functionele spierversterkende oefeningen i.f.v. jouw individuele noden Prijs €140 incl. BTW voor consult 1 en 2 €35 voor vervolgconsults (op doktersvoorschrift) Doktersvoorschrift geadviseerd (voor vervolgconsults en terugbetaling mutualiteit)

5. Bikefitting & Framemaatbepaling

Fiets efficiënt, comfortabel en zonder blessures. Een bikefit bij Beweegpunt vertrekt vanuit de lichamelijke eigenschappen van de fietser in kwestie. Dus geen one-size-fits-all afstelling, maar via een uitgebreide kinesitherapeutische lichaamsscreening wordt een unieke match gezocht tussen bike & body. We werken met realtime videoanalyse en professionele zadeldrukmeting Inhoud - Intakegesprek - Opmeten huidige fietsafstelling - Lichaamsscreening (mobiliteit, sterke en zwakke schakels,...) - Actieve analyse huidige fietspositie (op eigen fiets of meetfiets) - Zadeldrukmeting & bepalen ideale zadel - Aanpassen van de fiets in functie van de lichamelijke mogelijkheden (= optimaliseren schoenplaatjes, knie-,heup-, enkelhoek, zwaartepuntpositie etc...) - Bespreking & eventuele tips en oefeningen om met lichamelijke werkpunten aan de slag te gaan. - Uitgebreid verslag met o.a. matentabel initiële en nieuwe fietsafstelling, lichaamsscreening, foto's... Duur +- 2u30min Prijs €210 incl. BTW. (gedeeltelijke terugbetaling mogelijk mits doktersvoorschrift)

6. Revalidatie na operatie

Ook voor behandelingen na een operatie kan u bij ons terecht. Na een specifiek onderzoek en het opstellen van jouw persoonlijke wensen en doelen kunnen wij jouw behandeling opstarten. Onze behandelingen zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring die we voortdurend aanvullen met de nieuwste bevindingen in de wetenschappelijke wereld. Onze heel eigen aanpak is gericht op een optimaal herstel van uw lichaam. Iedere patiënt is uniek en verdient een persoonlijke aanpak. Geen standaard revalidatieprotocols dus!

7. Rug-en nekschool

Binnen Beweegpunt maken we de keuze om op een zeer gepersonaliseerde manier rug- en nekscholing te geven. Deze bestaat uit 6 lessen waarbij we de combinatie maken van theoretische en praktische lesjes. Hierbij gebeurt er een analyse van jouw eigen praktische problemen en worden er oefeningen aangereikt op jouw niveau. Alle elementen komen aan bod om je klachten beter te begrijpen en ermee om te gaan. Wij kiezen bewust voor kleine groepen ( +/- 4 deelnemers) zodat eenieder zijn specifieke vragen en beperkingen kunnen benaderd worden en er toch een groepsdynamiek aanwezig is.

8. Pijneducatie

Pijn brengt heel wat teweeg. Het is in de meeste gevallen iets goed, dat ons alarmeert bij potentieel gevaar voor ons lichaam, maar het kan ook heel wat frustratie en emoties oproepen. Als patiënt is het soms moeilijk om te begrijpen of om te gaan met dit complexe proces. Uitleg en advies kunnen hier bij helpen. Een goed inzicht in je probleem en je klachten is essentieel voor een optimaal herstelproces. Wij bieden hiervoor individuele informatiesessies aan, waarbij je een heldere kijk krijgt op jouw klachtenbeeld.

9. Logopedie: afwijkende mondgewoonten

Een goede gelaats- en gebitsontwikkeling komt tot stand door een evenwichtig functioneren van de spieren in en rondom de mond. Afwijkende mondgewoonten (mondademen, duim/vingerzuigen, foutief slikken, open mondgedrag, …) kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Als bepaalde spieren of spiergroepen niet goed functioneren, heeft dit vrijwel altijd een direct gevolg voor de vorm van het gebit en/of de kaken. De oro-myofunctionele therapie is erop gericht alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. Door deze aanpak is de kans op een relaps bij andere therapieën, zoals logopedische articulatie-behandeling, orthodontie of chirurgische kaakcorrectie veel kleiner of soms kan het zelfs vermeden worden. Er wordt dus preventief gewerkt. Door de spierbalans tijdig te herstellen is er minder kans dat er op latere leeftijd klachten ontstaan zoals kaakgewrichtsklachten, houdingsproblemen, slaapapneu, .. OMFT therapie is aangeraden wanneer er sprake is van: • Mondademen • Foutieve tongligging • Een verkeerde stand van tanden, kiezen of kaken • Kaakproblemen/TMD klachten • Duimzuigen, vingerzuigen en/of speenzuigen • Smal en hoog verhemelte • Tongpersen • Spraakmoeilijkheden zoals lispelen of slissen • Moeilijkheden met slikken, afwijkend slikken of eten • Een orthodontische behandeling (indien er sprake is van afwijkende mondgewoonten) • Indien na orthodontische behandeling relaps optreedt OMFT therapie wordt terugbetaald door het RIZIV. INFOSESSIE Evelyn geeft ook infosessies voor groepen over dit onderwerp.

10. Logopedie: stemtherapie, stemcoaching en articulatie

Bij stemtherapie trachten we de stemklachten te verbeteren en een optimale stemkwaliteit te creëren. Stemklachten kunnen geleidelijk ontwikkelen of erg plots. Ze kunnen van voorbijgaande aard zijn of chronisch. Als er stemklachten optreden zullen ze terugkeren of blijven zolang er foutief stemgebruik is. Stemklachten zijn het gevolg van verkeerd stemgebruik en/of stemmisbruik. Spreken is niet alleen stemgeven, het is een harmonische wisselwerking tussen vier aspecten: ademhaling, stemgeving, resonantie en articulatie. Psychologische factoren als emoties, concentratie, ... hebben ook een invloed op de stem. Via o.a. manuele facilitatie en stemtechnieken kan een te veel aan spanning in de hoofd/hals regio verminderd worden. Bij stemcoaching worden stem, uitspraak of articulatie geoptimaliseerd. Stemtherapie wordt terugbetaald door het RIZIV.

11. Logopedie: preverbale logopedie

De behandeling van eet - en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen (0-2 jaar) wordt preverbale logopedie genoemd. Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan een preverbale logopedist helpen. Preverbale logopedie kan opgestart na een consultatie bij een arts om eventueel onderliggende problemen vast te stellen.

12. Zwangerschapsbegeleiding

Zwanger zijn is een uniek moment in je leven. Door zwangerschapsbegeleiding te volgen, zorgen we ervoor dat zowel jij als je partner in alle rust en vertrouwen kunnen bevallen. Voor de bevalling Deze begeleiding kan vroeg in de zwangerschap starten voor vragen en behandeling omtrent sport tijdens zwangerschap, ergonomie, fysieke ongemakken en bekkeninstabiliteit. Voor de perstechnieken en arbeidshoudingen raden we aan een afspraak te maken rond 34 weken samen met de partner. Na de bevalling Zes weken na de bevalling kan je bij ons starten om terug fit te worden. De bekkenbodemregio, de buikspieren en de conditie worden grondig aangepakt. We bekijken ook samen met jou hoe je jouw baby kan verzorgen zonder de rug en het bekken te overbelasten. We gaan er samen voor zodat je optimaal en fit van je baby kan genieten.

13. Geschenkbon

Bent u op zoek naar een origineel geschenk? We lieten bij Beweegpunt mooie geschenkbonnen drukken op gerecycleerd karton. Je kan deze aankopen voor een bedrag naar keuze en voor één van de interessante ervaringen die we aanbieden. Bikefitting, loopanalyse, yogalates, etc. Allemaal heel leuk én nuttig om te geven of te krijgen!